Kvalitāte

LĪMENĪ Kvalitātes prasības

Sākotnējā pārbaude (angļu val. ITT = initial type testing) ir jāveic, lai pārliecinātos par apstiprinātajām vērtībām vai pārliecinātos par produkta atbilstību. Šajā sakarā drīkst ņemt vērā arī pārbaudes, kas saskaņā ar šīs normas noteikumiem tika veiktas agrāk. Ir jāveic tās pārbaudes, kas turpmākajā attēlā ir apzīmētas ar „V = verpflichtens (vācu val. obligātās, plašāku informāciju varat iegūt sazinoties ar mums)”, kā arī visas fakultatīvās pārbaudes vērtību un klašu jomā, kuras ražotājs iesaka veikt. Pirms ražošanas sākšanas vai pirms jauna produkta ieviešanas ir jāveic atbilstošas sākotnējās pārbaudes, ar kuru palīdzību var pierādīt, ka gala produkts atbilst visām normas prasībām un uzrādītās vērtības ir pareizas. Tāpat sākotnējās pārbaudes obligāti ir jāveic arī ražošanā esošajiem produktiem, ja ir veiktas izmaiņas izejvielu sastāvā vai ražošanas procesā. Veicot sākotnējo pārbaudi, ir jāpierāda ražotāja apstiprinātās vērtības, un visām vērtībām ir jāatbilst raksturīgajiem lielumiem

DIN ir Deutsche Instituten for Normen – atzīta iestāde, kura izstrādājusi spēles noteikumus celtniekiem, un parasti līgumos tiek iekļauts punkts par kvalitātes vērtētēšanu saskaņā ar DIN.

DIN normas cementa klonu iedala stiprības klasēs no ZE12 līdz ZE 65 -cipari nozīmē ar cik lielu spēku (N/mm²) cementa klons var tikt noslogots.

Statistiskajā apliecinājumā ir pieļaujamas vērtības nobīdes uz leju maksimāli 10% apmērā no vajadzīgās vērtības. Tādā veidā noteikumi attiecībā uz vecajām normām ir pastiprinājušies. Pirms tam, piemēram, ZE 20 (vecā klasifikācija) cietības klases Estrich klājumam bija piemērojamas šādas atsevišķās vērtības:

• Mazākā pieļaujamā spiediena noturības atsevišķā vērtība: 20 N/mm2

• Sērijas vidējā spiediena noturība: vismaz 25 N/mm2

• Sērijas vidējā izlieces noturība: vismaz 4 N/mm2

 

Saskaņā ar EN 13 813 normu, CT – C25 – F4 klases (= agrāk ZE 20) Estrich klājumam jāatbilst šādām atsevišķajām vērtībām: • Mazākā pieļaujamā spiediena noturības atsevišķā vērtība: 22,5 N/mm2 • Mazākā pieļaujamā izlieces noturības atsevišķā vērtība: 3,6 N/mm2

Kā alternatīvu statistiskajam novērtējumam drīkst veikt arī atsevišķu vērtību novērtēšanu. Tādā gadījumā ir jāsasniedz prizmu komplekta vidējā vērtība no apstiprinātajām atsevišķajām vērtībām (piemēram, stingrības) bez atskaitījumiem.

Formām parasti ir jābūt veidotām no tērauda vai cita līdzvērtīga materiāla. Polistirola formas ir piemērotas tikai šķidrā Estrich tehnoloģijai, jo ar tām panāk atbilstošu parastā Estrich sablīvēšanos ir gandrīz neiespējami. Izmantojot šķidrā Estrich tehnoloģiju, forma tiek aizpildīta ar vienu lējienu. Izmantojot parasto Estrich tehnoloģiju, forma tiek aizpildīta divos apmēram vienāda biezuma slāņos, turklāt katrs slānis tiek sablīvēts ar piemērotu blietētāju vai EN 196-1 atbilstošu vibrogaldu vai trieciengaldu. Paraugi ir jāuzglabā telpā ar noteiktu temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu, kas ir atkarīgs no izmantotās Estrich javas. Katrai javai atšķirīgs ir arī uzglabāšanas ilgums.